CERTIFICATE HACCP

Ce înseamnă HACCP?

HACCP este acronimul expresiei de origine engleză: Hazard Analysis of Critical Control Points. În traducere HACCP înseamnă: Analiza riscului şi (determinarea) punctelor critice de control.

Prin analiză se diagnostizează acele pericole specifice care pot afecta securitatea unui produs alimentar. Pentru prevenirea şi ţinerea sub control al acestor pericole se determină în cadrul procesului de producţie punctele în care se indică efectuarea unui control specific.

Funcţiile şi principiile fundamentale ale metodei HACCP:
→ Analiza pericolelor pe flux şi pe procese de lucru
→ Identificarea punctelor critice de control pe faze şi proceduri
→ Stabilirea limitelor minime care trebuie respectate
→ Elaborarea unor acţiuni de prevenire, de monitorizare şi de intervenţie corectivă
→ Stabilirea procedurilor de control al funcţionării şi de evaluare a eficacităţii metodei HACCP
→ Documentarea acţiunilor conform activităţilor întreprinse

De ce HACCP?
HACCP poate crea o serie de avantaje şi beneficii.

Contribuie la imbunătăţirea imaginii firmei şi credibilităţii pe pieţele internaţionale, cât şi faţă de eventualii investitori.
Creşte posibilităţile de intrare pe noi pieţe de desfacere.
Creareză un avantaj competitiv.
Indeplineşte posibile criterii de licitaţie.
Oferă un cadru de control şi intrevenţie în interiorul firmei care duc la reducerea consumurilor generatoare de pierderi.
Utilizeză măsuri preventive, şi restânge numărul acţiunilor tardive de corectare a rebutului şi de rechemare a producţiei.
Reduce nivelul de rebut din volumul total de producţie adică un aport considerabil de economisire.
Prevenirea trasmiterii posibilelor boli de la animal la om.
Prevenirea unor focare de toxiinfecţii alimentare, care   afectează starea de sănătate a consumatorilor;
Limitarea incidentelor ce implică responsabilitatea juridică a organizaţiei.
Redă încrederea consumatorilor în securitatea produselor alimentare prin garantarea calităţii igienice a produselor.
Creşte increderea salariatilor în companie prin îmbunatăţirea condiţiilor de muncă ai salariaţilor;
Satisface cerinţele actuale ale pieţei privind realizarea de produse ecologice.
Conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1956/1995 privind introducerea şi aplicarea sistemului HACCP în circuitul alimentar, publicat în Monitorul Oficial al României nr 59 bis, din martie 1996.

IFS Broker 2020

Certificat ASC 2020